Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Het Omgevingsloket

Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. Dat kan met Omgevingsloket online. Via het omgevingsloket kunnen zowel particulieren als bedrijven oa. de omgevingsvergunning aanvragen.

Wat is Omgevingsloket online?

Omgevingsloket online is een voorziening voor het digitaal aanvragen en behandelen van vergunningen en meldingen op het gebied van bouwen, reclame, inrit, kap, sloop en het Gebruiksbesluit.

Burgers en bedrijven kunnen online vergunningen aanvragen en meldingen doen en als medewerker van de overheid worden vergunningaanvragen en meldingen digitaal ontvangen en behandeld. Het omgevingsloket is een hulpmiddel waarmee de aanvrager kan checken of hij een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Na de invoering van de Wabo kunnen álle vergunningen en meldingen die hieronder vallen online worden gedaan.

Kort samengevat kunt u op Omgevingsloket online:

 • De vergunning- en meldingplicht voor uw dakkapel checken
 •  
 • De omgevingsvergunning van uw dakkapel in één keer online regelen
 •  
 • De status van uw vergunningaanvraag volgen

Hoe werkt Omgevingsloket online?

Het omgevingsloket online bestaat uit drie onderdelen:

 • De vergunningcheck: hiermee gaat de aanvrager na of hij verplicht is een vergunning aan te vragen of een melding te doen
 • De aanvraagmodule: hierin stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op
 • De dossiermodule: deze bestaat uit een aanvraagdossier en een behandeldossier. In het behandeldossier verrichten medewerkers van het bevoegd gezag en adviseurs hun werk en voegen ze hun informatie toe. De aanvrager heeft toegang tot het aanvraagdossier

Burgers en bedrijven kunnen zelf checken of een vergunning nodig is, en aan welke eisen de aanvraag moet voldoen. De uitkomst van de vergunningcheck kan gebruikt worden bij het opstellen van de aanvraag. Als baliemedewerker kun je de aanvrager helpen met de check en het opstellen van de aanvraag (status ‘Concept’).

Na het indienen van de aanvraag krijgt de coördinator hiervan een melding. Deze wijst de aanvraag toe aan een behandelaar. De behandelaar beoordeelt de aanvraag in de status ‘In behandeling’. Hij kan hierbij toelichting vragen en adviseurs inschakelen.

Nadat een besluit over de aanvraag is genomen, is de coördinator degene die de beschikking registreert. De status wijzigt dan in ‘Beschikking’. Na publicatie van de beschikking kan het dossier worden gesloten (status ‘LVO-dossier gesloten’). Meestal gebeurt dit na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Wat kan ik aanvragen/melden?

Met Omgevingsloket online kunt u één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag indien nodig gesplitst. Hieronder staat per vergunning voor welke werkzaamheden u een aanvraag kunt indienen of melding kunt doen.

Omgevingsvergunning

 • Bouwen
 • Werk of werkzaamheden uitvoeren
 •  
 • Weg aanleggen of veranderen
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 •  
 • Bouwwerk brandveilig gebruiken
 • Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
 •  
 • Oprichting
 • Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
 •  
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
 •  
 • Slopen op grond van ruimtelijke regels
 •  
 • Uitrit aanleggen of veranderen
 •  
 • Alarminstallatie aanleggen
 •  
 • Kappen
 •  
 • Reclame plaatsen
 •  
 • Roerende zaken opslaan

Meer informatie

Algemene informatie over de omgevingsvergunning staat op de website van de Rijksoverheid. Neem voor vragen over de aanvraag of melding die u doet via Omgevingsloket online contact op met het bevoegd gezag.

Uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning zelf vind u op het Kennisplein Omgevingsvergunning van het ministerie van VROM.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

1

Bouwtekeningen omgevingsvergunning

Voor de plaatsing van uw dakkapel verzorgen wij de complete set tekeningen, bestaande uit een situatie tekening, plattegronden, doorsnede, gevels en principe detailering.

2

Communicatie met de gemeente

Naast de indiening van de vergunning dakkapel kunnen wij u verder extra werk uit handen nemen door de communicatie met de betreffende gemeente op ons te nemen.

3

Daglicht- en ventilatieberekeningen

In sommige gevallen worden er aanvullend daglicht- en/ of ventilatieberekeningen door de gemeente verlangd om de vergunning dakkapel goed te kunnen beoordelen.

4

Kapplan en constructie berekeningen

Aanvullend op de set tekeningen die benodigd zijn voor de vergunning dakkapel, kunnen wij eventuele aanvullende constructieve berekeningen voor u verzorgen.