Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Welstandsnota gemeente Leiden

Uitgangspunten

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in het dakvlak. Dakkapellen zichtbaar vanuit de openbare ruimte zijn voor het straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat daarom uit naar plaatsing aan de achterkant.

Bij meerdere dakkapellen op één doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling van gelijkvormige exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. Belangrijk is, dat de karakteristiek van de kapvorm behouden blijft. De nok van het dak blijft daarom bij voorkeur zichtbaar vanaf de weg. Bij de meeste kapvormen is het wenselijk enige ruimte tussen de goot en de dakkapel aan te houden.

In plaats van een dakkapel kunnen ook dakramen worden aangebracht. Deze zijn minder dominant in het straatbeeld. Ook voor dakramen geldt het streven naar herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn.

Beoordeling

Een dakkapel of dakraam is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande welstandscriteria wordt voldaan. Voldoet een aanvraag niet aan onderstaande criteria of is er sprake van twijfel of een bijzondere situatie (zoals bij een monument, beschermd gezicht of beeldbepalend pand) dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de commissie worden voorgelegd die bij de beoordeling ook gebruik zal maken van gebieds-, object- en eventuele andere criteria.

In de beschermde stadsgezichten wordt in de volgende gevallen altijd advies aan de commissie gevraagd:

• in gebied 1A voor alle dakkapellen en dakramen

• in gebied 1B, 1C en gebied 2:

– dakkapellen op zijgeveldakvlakken grenzend aan de openbare weg

– dakramen op voorgeveldakvlakken en op zijgeveldakvlakken van vrijstaande woningen

Criteria voor gebieden met terughoudend beheer 

Dakkapellen en dakramen worden beoordeeld aan de hand van deze criteria:

• de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw (dus bijvoorbeeld niet op een bijgebouw, aan- of uitbouw plaatsen)

• meerdere dakkapellen en dakramen in hetzelfde bouwblok regelmatig rangschikken op horizontale lijn (bovenlijn aanhouden), dus niet boven elkaar

• dakkapellen raken de gootlijn als dit bijdraagt aan de architectuur van de gevel als onderdeel van de straatwand

• gevelgeleding gelijk aan of gelijnd met gevelgeleding hoofdgebouw dan wel gecentreerd in het dakvlak

• breedte aan de voorkant hoogstens 70% van het dakvlak

Aanvullende criteria voor overige gebieden

Voor de overige gebieden gelden de volgende aanvullende criteria:

Plaatsing en aantal

• per woning met dakhelling van minstens 30 graden hoogstens één dakkapel op het voordakvlak en hoogstens twee dakkapellen op het achterdakvlak

• aan de voorkant:

– minstens 1,00 m dakvlak naast en boven de dakkapel

– minstens 0,50 en hoogstens 1,00 m dakvlak onder de dakkapel

• aan de achterkant:

– minstens 0,50 m dakvlak naast en boven de dakkapel

– minstens 0,50 en hoogstens 1,50 m dakvlak onder de dakkapel

– afstand tussen twee dakkapellen minstens 1,00 m

– in een mansardekap aansluiten op de knik en in de gootlijn

Vorm en maat

• vorm gelijk aan andere dakkapellen en dakramen op het betreffende dakvlak van het bouwblok (mits deze recent een positieve welstandsbeoordeling hebben gehad) en bescheiden detailleren zonder nadrukkelijke ornamenten

• plat afdekken of indien gewenst bij een dakhelling van minstens 45 graden aan de achterkant aankappen met een minimale dakhelling van 25 graden

• zijwangen donker, wit of in de kleur van het dakvlak danwel in zinkgrijs

• kleuren kozijnen gelijk aan kozijnen hoofdgebouw

• hoogstens 20% dichte panelen in het voorvlak (niet als borstwering)

• bij bouwblokken met een ongeschonden dakvlak of met dakkapellen in hout of zink, de dakkapel uitvoeren in hout of zink (dakkapellen in kunststof waar geen vergunning voor is verleend, worden in dit verband aangemerkt als ‘niet bestaand’)

• breedte aan de voorkant hoogstens 40% van het dakvlak tot 2,50 m

• hoogte van de dakkapel tot 50% van de hoogte van het dakvlak tot een maximum van 1,50 m aan de voorkant en 1,65 m aan de achterkant

Bouwplan in beschermd stadsgezicht

• het plan voldoet aan de extra aanvullende criteria genoemd bij het betreffende gebied (gebied 1 Binnenstad of 2 Zuidelijke Schil)

Voor meer informatie over het plaatsen van dakkapellen kunt u kijken in onderstaande brochure:

Gemeente Leiden – Welstandsnota 2010  (PDF, 1.9 MB)

Samenvatting Welstandsnota Dakkapellen Gemeente Leiden (PDF, 645 KB)

Ministerie van VROM – Brochure over dakkapellen  (PDF, 563 KB)