Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Welstandsnota omgevingsvergunning dakkapel Dordrecht

Dakkapellen

Heeft u wel of geen omgevingsvergunning nodig? Als u een dakkapel wilt plaatsen heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor u de aanvraag indient, doorloopt u eerst dit stappenplan. Hierna kunt u op een eenvoudige manier de vergunningscheck uitvoeren en/of de vergunning aanvragen. Hieronder leest u meer over het stappenplan, de vergunningscheck en de aanvraag. Ook kunt u de Folder dakkapellen bekijken.

Stap 1: Voorbereiding op de vergunningscheck

Voordat u een vergunningscheck doet via het Omgevingsloket online, controleert u eerst:

Monumentenlijst en Beschermd stadsgezicht

Controleer of uw woning op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst is opgenomen. Controleer ook of uw woning binnen het beschermd stadsgezicht ligt. De rode lijn vormt de grens van het beschermde stadsgezicht in de binnenstad. De groene lijn is de grens van het beschermde stadsgezicht van de 19e eeuwse schil.

Bestemmingsplan

Controleer het bestemmingsplan voor de regels van de ruimtelijke ordening in uw wijk.

Heeft u vragen? Bel dan met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Stap 2: Doe de vergunningscheck

Met de bij stap 1 verkregen informatie kunt u een vergunningscheck doen via het Omgevingsloket online. U kunt ook de vragenlijst (beslisboom) in de Folder dakkapellen doorlopen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. Na uitvoering van de vergunningscheck kunt u direct online een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u vragen? Bel dan met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Stap 3: Procedure bij uitkomst wel of geen vergunning

Na de vergunningscheck in het Omgevingsloket online, weet u of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Geen vergunning nodig, maar wel rekening houden met welstandseisen

Als blijkt dat u geen vergunning nodig hebt, moet u er wel rekening mee houden dat er een zogenaamde excessenregeling bestaat. Dit houdt in dat u bij materiaal en kleurgebruik rekening moet houden met de kleuren en materialen in uw omgeving. Als uw keuze hierin enorm afwijkt, kan de gemeente u dwingen om uw dakkapel aan te passen aan de omgeving. Vervelend, omdat de gemeente een welstandsexces pas kan bepalen als u uw dakkapel al geplaatst heeft.

Omdat u bij vergunningvrij bouwen niet hoeft te voldoen aan de sneltoetscriteria, kunt u bij twijfel over materiaal- en kleurgebruik deze toch raadplegen. Ze geven u een goed inzicht om de welstandexcessen te voorkomen. De technische eisen die gelden voor bouwwerken zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Als u aan alle regels en voorschriften voldoet, kunt u uw dakkapel plaatsen. De uitkomst van de vergunningscheck kunt u printen als bewijs. U hoeft geen melding te maken van uw werkzaamheden. Lees de informatie op deze pagina wel door voordat u begint met de werkzaamheden.

Wel een vergunning nodig

U kunt met de bij stap 1 verkregen informatie de vergunningscheck doen via het Omgevingsloket online. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, neemt u dan contact op met uw aannemer of een persoonlijk adviseur. Als u vragen heeft bekijkt u dan de aanvraagprocedure of bel met de Stadswinkel via telefoonnummer 14 078.

Tot slot

Voor u begint met uw werkzaamheden zijn er nog een aantal zaken die u moet weten:

  • bedenk of u voor de uitvoering van uw werkzaamheden gebruik moet maken van de stoep, openbare weg of gemeentelijke groenstrook. Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwsteiger, kraan of afvalcontainer heeft u een vergunning Gebruik Openbare Ruimte nodig
  • woont u in de binnenstad? Controleer dan of u een parkeervergunning nodig heeft
  • het verbouwen van uw woning kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning. Hierdoor kan de belastingaanslag voor het nieuwe belastingjaar wijzigen. Houd daar ook rekening mee

Meer informatie leest u in het Bouwbesluit

Stap 4: Tips

Informeer uw buren

Buren hebben rechten en plichten. Deze vallen onder het burenrecht dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Bespreek uw bouwplannen dan ook met uw buren. Zo voorkomt u dat u onnodig hinder van elkaar ondervindt.

Conflict

Heeft u een conflict met uw buren over een bouwplan of bouwwerkzaamheden? Neem voor gratis advies contact op met het Juridisch Loket.

Welstandsnota inzien

De Welstandsnota staat op de pagina Welstand. In de bijlage van de Welstandsnota staan de beschrijvingen per wijk. Of kijk op de website ruimtelijkeplannen.nl. Hierin zoekt u makkelijk op adres en vindt u ook bestemmingsplannen.

Welstand

Als u uw huis wilt verbouwen heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de Welstands- en monumentencommissie.

Wanneer u een plan wilt toelichten of de vergadering wilt bijwonen kunt u een e-mail sturen naar secretariaatWMC@dordrecht.nl

De omgevingsvergunning was voorheen de bouwvergunning. De omgevingsvergunningaanvraag wordt beoordeeld door de Welstands- en monumentencommissie op grond van de Welstandsnota.

Voor het verbouwen van monumenten bestaan speciale subsidies.

Welstandsnota

Op grond van de Welstandsnota beoordeelt de commissie bouwaanvragen op het voldoen aan redelijke eisen van welstand. Deze criteria zijn grotendeels gebiedsgebonden. Voor de binnenstad en voor gebieden die in (her)ontwikkeling zijn, staan de criteria in Beeldkwaliteitplannen (zie hieronder).

De Welstandsnota en de bijlagen kunt u downloaden. Voor meer informatie kunt u mailen met secretariaatwmc@dordrecht.nl.