Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Omgevingsvergunning VELUX Dakkapel? Wij helpen je verder!

Vergunning & Dakkapel heeft ruime ervaring met het verzorgen van de bouwtekeningen en het indienen van de omgevingsvergunning voor de plaatsing van de VELUX Dakkapel / Dakkapel Serre. Met jaarlijks ca. 400 vergunning aanvragen voor zowel professionele partijen, als particuliere opdrachtgevers, zijn wij op de hoogte van de huidige regelgeving en de snelste weg richting de omgevingsvergunning. Zo heeft u er als leek verder geen omkijken naar en zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk de dakkapel kunt (laten) plaatsen. Daarbij bieden wij u prijszekerheid en werken wij met vaste prijzen, ongeacht het type dakkapel of het soort dak. Dus geen verrassingen achteraf!

€799 00
VELUX DAKKAPEL SERRE
 • type Velux Dakkapel Serre
 • Complete set tekeningen
 • Kostenloos wijzigen verwerken
 • Indienen omgevingsvergunning
 • Communicatie met gemeente
 • Evt. daglicht-/ ventilatieberekeningen
 • Excl. kapplan/ constructief rapport
 • Excl. bouwleges gemeente
€699 00
VELUX DAKKAPEL BASIS
 • type Velux Dakkapel Basis
 • Complete set tekeningen
 • Kostenloos wijzigen verwerken
 • Indienen omgevingsvergunning
 • Communicatie met gemeente
 • Evt. daglicht-/ ventilatieberekeningen
 • Excl. kapplan/ constructief rapport
 • Excl. bouwleges gemeente
op aanvraag
VELUX MAATWERK DAKKAPEL
 • type Velux Maatwerk Dakkapel
 • Complete set tekeningen
 • Kostenloos wijzigen verwerken
 • Indienen omgevingsvergunning
 • Communicatie met gemeente
 • Evt. daglicht-/ ventilatieberekeningen
 • Excl. kapplan/ constructief rapport
 • Excl. bouwleges gemeente

Hoe nu verder? Het stappenplan:

Stap 1. Stuur ons een email

Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden en de kosten voor uw dakkapel? Stuur ons een email bericht met daarin uw naam, adres + huisnummer en woonplaats evenals uw wensen voor de nieuw te plaatsen dakkapel. Wij sturen u hierop een mail met algemene informatie en ons opdrachtformulier retour.

Stap 2. Invullen opdrachtformulier

Indien u ons opdracht wilt geven, dan vult op het opdrachtformulier zo volledig mogelijk in en stuur dit samen met de overige bescheiden naar info@vergunningendakkapel.nl
Hiermee geeft u ons formeel opdracht voor het verzorgen van het tekenwerk en machtigt u ons voor de indiening van de omgevingsvergunning.

Stap 3. Opdrachtbevestiging

Nadat wij het opdrachtformulier van u hebben ontvangen controleren wij het formulier en de aangeleverde stukken op volledigheid.
Hebben wij voldoende informatie ontvangen om de tekeningen te verzorgen, dan sturen wij u een opdrachtbevestiging toe.
Wij versturen de opdrachtbevestiging doorgaans binnen 2 werkdagen.

Stap 4. Tekeningen ter controle

Zodra wij de opdrachtbevestiging hebben verzonden, wordt het tekenwerk in onze planning opgenomen.
Zodra de tekeningen gereed zijn sturen wij deze ter controle / ter akkoord naar u, alvorens wij de vergunning voor u aanvragen.
Wij leveren de set tekeningen doorgaans binnen 10 werkdagen ter controle bij u aan.

Stap 5. Aanvraag omgevingsvergunning

Na uw akkoord op de tekeningen, dienen wij de aanvraag omgevingsvergunning in. Dit doen wij digitaal via het Omgevingsloket.
Hierna sturen wij u de indieningsbevestiging evenals het indieningsformulier toe, zodat u weet dat de omgevingsvergunning is ingediend en de termijn bij de gemeente gaat lopen.

Stap 6. Vergunning in behandeling..

De gemeente heeft wettelijk 8 weken de tijd om de vergunningaanvraag te behandelen en de mogelijkheid deze termijn éénmalig met 6 weken te verlengen.
In sommige gevallen heeft de gemeente opmerkingen op de voorgestelde dakkapel en zullen zij per mail / brief een voorstel tot planwijziging toesturen.
In de meeste gevallen betreft het een kleine wijziging welke wij voor u op tekening verwerken.

Stap 7. Vergunning verleend

Nadat de verschillende afdelingen bij de gemeente akkoord hebben gegeven op het ingediende bouwplan, zal zij de omgevingsvergunning verlenen.
Dit geschiedt via de mail of per post richting de aanvrager en in de meeste gevallen richting de gemachtigde.
Zodra wij de verleende omgevingsvergunning hebben ontvangen, sturen wij deze per mail door en kunt u de dakkapel plaatsen.
Houdt u hierbij rekening met de bezwaarperiode van 6 weken, waarna de vergunning pas onherroepelijk is

Wat krijgt u van ons?

Kies u ervoor het tekenwerk en de vergunningaanvraag door ons te laten verzorgen?
Dan leveren wij voor u de volgende – voor de aanvraag omgevingsvergunning – benodigde zaken:

– Overzichtsfoto situatie en woning
– Plattegrond (zolder)verdieping bestaand incl. maatvoering en huidige bestemming c.q. gebruik, schaal 1:100
– Plattegrond (zolder)verdieping nieuw incl. maatvoering dakkapel (buitenwerks) en nieuwe bestemming c.q. gebruik, schaal 1:100
– Doorsnede bestaand incl. (hoogte)maatvoering, schaal 1:100
– Doorsnede nieuw incl. (hoogte)maatvoering dakkapel (buitenwerks), schaal 1:100
– Gevelaanzicht bestaand, schaal 1:100
– Gevelaanzicht nieuw incl. maatvoering dakkapel (buitenwerks), schaal 1:100
– Detailtekening(en) verticaal dakkapel / dakkapel serre incl. maatvoering, schaal 1:5
– Detailtekening(en) horizontaal dakkapel / dakkapel serre incl. maatvoering, schaal 1:5
– Alle door de gemeente vereiste aanduidingen op de tekening
– Alle door de gemeente vereiste productinformatie aanleveren
– Eventuele aanvullingen op verzoek van de gemeente
– Aanleveren product informatie VELUX Dakkapel / Serre
– Digitale indiening van de omgevingsvergunning via het omgevingsloket
– Communicatie met de betreffende gemeente

Let op! Bovenstaande werkzaamheden zijn exclusief:

– exclusief constructieve berekeningen
– exclusief leges gemeente

Voor het verzorgen van de complete set tekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor uw VELUX Dakkapel of VELUX Dakkapel Serre, bieden wij u een vast tarief, kijk hiervoor ook op de pagina Tarieven.

Wilt u liever zelf de aanvraag van de omgevingsvergunning indienen of heeft u een lopende aanvraag? Uiteraard is dat ook mogelijk.
In dat geval sturen wij u de tekeningen door en kunt u zelf de indiening en het contact met de gemeente verzorgen.

Liever telefonisch / email contact?

Wilt u een VELUX dakkapel op uw woning (laten) plaatsen en de bouwtekeningen, aanvraag omgevingsvergunning en communicatie met de gemeente door een ervaren en professioneel bedrijf laten verzorgen? Wilt u de bouwtekeningen voor uw dakkapel door Vergunning & Dakkapel laten verzorgen en zelf de vergunning indienen? Of denkt u erover een VELUX dakkapel op uw woning te (laten) plaatsen en bent u op zoek naar meer informatie?

Neem dan contact op of stuur ons een bericht met uw vraag of verzoek en wij sturen u zo snel mogelijk onze reactie met daarin alle benodigde informatie over onze werkzaamheden, de aan te leveren stukken en de tarieven. Als u direct kunt aangeven wat uw ADRES+HUISNUMMER en WOONPLAATS is, dan kunnen wij u gerichter van dienst zijn.

Mail naar info@vergunningendakkapel.nl