Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

 Welstandsnota dakkapellen gemeente Zoetermeer

In de gemeente Zoetermeer is het mogelijk een flitsvergunning voor uw dakkapel aan te vragen:

Een flitsvergunning dakkapel is een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. De voorwaarden voor het afgeven van een flitsvergunning zijn:

–       dat de aanvraag volledig is

–       dat de dakkapel voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan

–       dat de dakkapel voldoet aan de technische eisen

–       dat de dakkapel voldoet aan de welstandscriteria

Als de aanvraag aan al deze voorwaarden voldoet kunt u deze vergunning binnen één werkdag krijgen. Als u de aanvraag en bijbehorende documenten vóór 10.00 uur aan de omgevingsbalie inlevert, kunt u de flitsvergunning dezelfde dag na 16.00 uur ophalen. Zorg er wel voor dat u bereikbaar bent voor eventuele vragen.

Houdt u er rekening mee wanneer u een spoedaanvraag wil doen, dat het Stadhuis op maandagen gesloten is.

Voor dakkapellen en dakopbouwen gelden in elke gemeente bepaalde welstandscriteria, welke voor de gemeente Zoetermeer in de onderstaande Welstandsnota staan beschreven.

Dakkapellen

Een dakkapel geeft een zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extr akamer. Het plaatsen van zo’n dakkapel kan echter niet zomaar. Men zal zich namelijk aan bepaalde regels moeten houden, onder meer om de veiligheid van bewoners en omwonenden te waarborgen, maar ook omdat de dakkapel moet passen in de omgeving en de buren er geen last van mogen hebben. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.

Belangrijk is de kant van het gebouw waar de dakkapel gewenst is. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de direct omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voor- of zijkant van de woning meestal niet vergunningsvrij worden gebouwd.

Sneltoetscriteria

Wanneer een vergunningsaanvraag voor het bouwen voldoent aan de onderstaande criteria is het welstandsadvoes automatisch positief. Wanneer de aanvraag niet aan de onderstaande criteria voldoet, wordt de aanvrag voor advies aan de stadsbouwmeester voorgelegd. Is de aanvraag in overeenstemming met de algemene criteria en de aanvullende criteria in de gebiedsbeschrijvingen, dan adviseert de stadsbouwmeester positief.

Wanneer deze criteria strijdig zijn met het bestemmingsplan, dan gaat het bestemmingsplan voor. Voor beschermde stadsgezichten gelden aanvullende criteria:

  • algemeen

De dakkapel heeft dezelfde hoofdvorm als de oorspronkelijke of vergunde dakkapellen die al op het dakvlak van de architectuureenheid staan.

  • plaasing en aantal

Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte:

bij meerdere dakkapellen op dezelfde dakvlakken (bij woningen die aan elkaar geschakeld zijn) worden de dakkapellen op een regelmatige afstand van elkaar en op dezelfde horizontale lijn geplaatst.

Voor situaties niet-grenzend aan de openbare ruimte:

bij meerdere dakkapellen op dezelfde dakvlakken (bij woningen die aan elkaar geschakeld zijn) worden de dakkapellen op een regelmatige afstand van elkaar en op dezelfde horizontale lijn of dezelfde verticale lijn geplaatst.

Bij kappen die aan elkaar geschakeld zijnworden de dakkapellen uitgelijnd op de indeling (geleding) van de gevel of op de gevelopeningen (bijv. ramen). Bij individuele (dus niet geschakelde) kappen wordt de dakkapel gecentreerd of uitgelijnd op de gevelopeningen

Er is minimaal 0.5 meter dakvlak aan de boven- en de onderkant,  en aan weerszijden van de dakkapel(len) aanwezig.

  • Maarvoering

De hoogte van de dakkapel is maximaal 50% van de hoogte van het dakvlak, waarbij de hoogte is geprojecteerd in het verticale vlak (en niet in de schuine lijn van het dak)

De breedte van de dakkapel is maximaal 70% van de breedte van het dakvlak (gemente op het midden van de hoogte van het dak) waarbij 0,5m als minimum afstand geldt.

  • Vormgeving

De vormgeving is in overeenstemming met de architectuurstijl van de architectuureenhied (raadpleeg voor de architectuurstijl de stijlenatlas)

  • Materiaal en kleurgebruik

Voor situaties grenzend aan de openbare ruimte: het materiaal- en het kleurgebruik is afgestemd op het materiaal- en kleurgebruik van de architectuureenheid.

Bij aangekapte dakkapel wordt de dakbedekking afgestemd op de dakbedekking van het dakvlak van de architectuuteemheid (dus bijvoorbeeld dezelde dakpannen kiezen)

Voor meer informatie over het plaatsen van dakkapellen kunt u kijken in onderstaande brochure:

Welstandsnota Dakkapellen – Gemeente Zoetermeer (PDF, 2 Mb)

Ministerie van VROM – Brochure over dakkapellen  (PDF, 563 kB)