Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Procedure gemeente vergunning dakkapellen

Ontvankelijkheid vergunning dakkapel

Na indiening van de vergunning voor de dakkapel op uw woning bij de gemeente, beoordeeld de gemeente of de aanvraag voor de dakkapel voldoet aan de in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hiervan ontvangt de aanvrager en (in meeste gevallen ook) de gemachtigde schriftelijke en/ of per email een bericht van de gemeente met onderstaande inhoud:

Uw aanvraag voldoet aan de in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

of

Uw aanvraag voldeed niet aan de in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In verband hiermee hebben wij u op [datum verzenden verzoek aanvullende gegevens] schriftelijk verzocht om voor [datum uiterste aanlevering aanvullende gegevens] aanvullende gegevens in te dienen. De betreffende gegevens hebben wij op [datum indiening aanvullende gegevens] ontvangen en vervolgens beoordeeld. Uw aanvraag voor een omgevingvergunning voldoet nu aan de geldende voorschriften en kan als gevolg daarvan in behandeling worden genomen.

Procedure gemeente dakkapellen

Voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de dakkapel op uw woning geldt de reguliere voorbereidingsprocedure met een maximale beslistermijn van acht weken na de datum van ontvangst van uw aanvraag. Indien niet tijdig op de aanvraag is beslist dan is de gevraagde beschikking van rechtswege gegeven. De gemeente kan de beslistermijn van acht weken met ten hoogste zes weken verlengen. De aanvrager wordt daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.

Tijdens de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag kan blijken dat een andere procedure gevolgd moet worden of dat door bijzondere omstandigheden de beslisdatum wijzigt. De gemeente zal de aanvrager hierover dan schriftelijk op de hoogte stellen.

Informeren omwonenden

Voor een soepel verloop van de aanvraag van de vergunning dakkapel is het van belang dat van tevoren de plannen en tekeningen van de dakkapel goed doorgesproken worden met omwonenden en/ of andere belanghebbenden en zo mogelijk daarop goedkeuring verkregen wordt. Dit versnelt vaak het vergunningproces en verkleint de kans op bezwaart- of beroepsprocedures tegen het plaatsen van de dakkapel op uw woning. Ook communicatie over tussentijdse aanpassingen op het plan kan hierbij van groot belang zijn.

Vragen over de vergunning voor uw dakkapel of meer informatie nodig? Neem dan nu vrijblijvend contact op via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.