Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Bouwtekeningen en aanvraag vergunning dakkapel

Vergunning&Dakkapel heeft ruime ervaring met het verzorgen van de bouwtekeningen en de indienen van de omgevingsvergunning voor de plaatsing van dakkapellen. Met ca. 300-400 vergunning aanvragen per jaar voor zowel professionele als particuliere opdrachtgevers, zijn wij op de hoogte van de huidige regelgeving en de snelste weg richting de omgevingsvergunning. Zo heeft u er als leek verder geen omkijken naar en zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk de dakkapel kunt (laten) plaatsen. Daarnaast bieden wij u prijszekerheid en werken wij zodoende met vaste prijzen, ongeacht het type dakkapel of het soort dak. Dus geen verrassingen achteraf!

Wij verzorgen de complete set tekeningen inclusief details, dienen de aanvraag van de omgevingsvergunning in via het omgevingsloket en verzorgen de communicatie met de betreffende gemeente. Aanvullend kunnen wij (tegen meerkosten) daglicht- en ventilatieberekeningen, evenals een kapplan en constructieve berekeningen voor u verzorgen.

Prijzen voor particulieren (incl. btw, excl. leges)

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende pakketten die wij voor particuliere opdrachtgevers aanbieden. De prijzen en diensten zijn van toepassing op een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor de dakkapel op een tussen-/ of hoekwoning. Indien u reeds een aanvraag bij de gemeente heeft lopen en aanvullingen nodig heeft , of wellicht een bouwstop heeft gekregen en alsnog een aanvraag moet indienen kunnen wij andere tarieven hanteren, aangezien de gemeente in dit geval extra aanvullende stukken vraagt en hier veelal meerwerk uit voortkomt. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk dit vooraf aan ons door te geven, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

€799 00
PAKKET NOKVERHOGING
 • enkel-/ dubbelzijdige nokverhoging
 • complete set tekeningen
 • kostenloos tekeningen wijzigen
 • indienen omgevingsvergunning
 • communicatie met gemeente
 • evt. daglicht-/ ventilatieberekeningen
 • excl. kapplan/ constructieve berekeningen
 • excl. bouwleges gemeente
€699 00
PAKKET DAKKAPEL TRADITIONEEL
 • dakkapel met schuin- of platdak
 • complete set tekeningen
 • kostenloos tekeningen wijzigen
 • indienen omgevingsvergunning
 • communicatie met gemeente
 • evt. daglicht-/ ventilatieberekeningen
 • excl. kapplan/ constructieve berekeningen
 • excl. bouwleges gemeente
€699 00
VELUX DAKKAPEL / SERRE
 • VELUX dakkapel of dakkapel serre
 • complete set tekeningen
 • kostenloos tekeningen wijzigen
 • indienen omgevingsvergunning
 • communicatie met gemeente
 • evt. daglicht-/ ventilatieberekeningen
 • excl. kapplan/ constructieve berekeningen
 • excl. bouwleges gemeente

Prijzen voor bedrijven

Voor dakkapel leveranciers en overige plaatsers van dakkapellen die regelmatig bouwtekeningen nodig hebben en/ of een omgevingsvergunning moeten aanvragen hanteren wij andere tarieven. Zo kan ook uw bedrijf profiteren van een vaste samenwerking met Vergunning&Dakkapel

Voordelen van samenwerken met Vergunning&Dakkapel:

 • Team van ervaren bouwkundig tekenaars
 • Tekeningen t.b.v. aanvraag vergunning ALTIJD binnen 10 werkdagen
 • Aanvraag omgevingsvergunning digitaal via het Omgevingsloket
 • Kennis van regelgeving en welstandsnota’s
 • All-inclusief voor een vaste lage prijs
 • Kosteloos verwerken wijzigingen gemeente
 • Duidelijke afspraken en heldere communicatie

Hoe nu verder?

Stap 1. Stuur ons een email

Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden en de kosten voor het verzorgen van de tekenwerkzaamheden en de vergunningaanvraag voor uw dakkapel? Stuur ons een email bericht met daarin uw NAAM, ADRES + HUISNUMMER en WOONPLAATS, evenals uw wensen voor de nieuw te plaatsen dakkapel. Wij sturen u hierop een mail met algemene informatie en ons opdrachtformulier retour.

Stap 2. Invullen opdrachtformulier

Indien u ons opdracht wilt geven, dan vult op het opdrachtformulier zo volledig mogelijk in en stuurt u het formulier samen met de overige bescheiden naar info@vergunningendakkapel.nl
Hiermee geeft u ons formeel opdracht voor het verzorgen van het tekenwerk en machtigt u ons voor de indiening van de omgevingsvergunning.

Stap 3. Opdrachtbevestiging

Nadat wij het opdrachtformulier van u hebben ontvangen controleren wij het formulier en de aangeleverde stukken op volledigheid.
Hebben wij voldoende informatie ontvangen om de tekeningen te verzorgen, dan sturen wij u een opdrachtbevestiging toe.
Wij versturen de opdrachtbevestiging doorgaans binnen 2 werkdagen.

Stap 4. Tekeningen ter controle

Zodra wij de opdrachtbevestiging hebben verzonden, wordt het tekenwerk in onze planning opgenomen.
Zodra de tekeningen gereed zijn sturen wij deze ter controle / ter akkoord naar u, alvorens wij de vergunning voor u aanvragen.
Wij leveren de set tekeningen doorgaans binnen 10 werkdagen ter controle bij u aan.

Stap 5. Aanvraag omgevingsvergunning

Na uw akkoord op de tekeningen, dienen wij de aanvraag omgevingsvergunning in. Dit doen wij digitaal via het Omgevingsloket.
Hierna sturen wij u de indieningsbevestiging evenals het indieningsformulier toe, zodat u weet dat de omgevingsvergunning is ingediend en de termijn bij de gemeente gaat lopen.

Stap 6. Vergunning in behandeling..

De gemeente heeft wettelijk 8 weken de tijd om de vergunningaanvraag te behandelen en de mogelijkheid deze termijn éénmalig met 6 weken te verlengen.
In sommige gevallen heeft de gemeente opmerkingen op de voorgestelde dakkapel en zullen zij per mail / brief een voorstel tot planwijziging toesturen.
In de meeste gevallen betreft het een kleine wijziging welke wij voor u op tekening verwerken.

Stap 7. Vergunning verleend

Nadat de verschillende afdelingen bij de gemeente akkoord hebben gegeven op het ingediende bouwplan, zal zij de omgevingsvergunning verlenen.
Dit geschiedt via de mail of per post richting de aanvrager en in de meeste gevallen richting de gemachtigde.
Zodra wij de verleende omgevingsvergunning hebben ontvangen, sturen wij deze per mail door en kunt u de dakkapel plaatsen.
Houdt u hierbij rekening met de bezwaarperiode van 6 weken, waarna de vergunning pas onherroepelijk is

Wat krijgt u van ons?

Kies u ervoor het tekenwerk en de vergunningaanvraag door ons te laten verzorgen?
Dan leveren wij voor u de volgende – voor de aanvraag omgevingsvergunning – benodigde zaken:

– Overzichtsfoto situatie en woning
– Plattegrond (zolder)verdieping bestaand incl. maatvoering en huidige bestemming c.q. gebruik, schaal 1:100
– Plattegrond (zolder)verdieping nieuw incl. maatvoering dakkapel (buitenwerks) en nieuwe bestemming c.q. gebruik, schaal 1:100
– Doorsnede bestaand incl. (hoogte)maatvoering, schaal 1:100
– Doorsnede nieuw incl. (hoogte)maatvoering dakkapel (buitenwerks), schaal 1:100
– Gevelaanzicht bestaand, schaal 1:100
– Gevelaanzicht nieuw incl. maatvoering dakkapel (buitenwerks), schaal 1:100
– Detailtekening(en) verticaal dakkapel / dakkapel serre incl. maatvoering, schaal 1:5
– Detailtekening(en) horizontaal dakkapel / dakkapel serre incl. maatvoering, schaal 1:5
– Alle door de gemeente vereiste aanduidingen op de tekening
– Alle door de gemeente vereiste productinformatie aanleveren
– Eventuele aanvullingen op ons tekenwerk op verzoek van de gemeente
– Digitale indiening van de omgevingsvergunning via het omgevingsloket
– Communicatie met de betreffende gemeente

Let op! Bovenstaande werkzaamheden zijn exclusief:

– exclusief constructieve berekeningen
– exclusief leges gemeente

Wilt u liever zelf de aanvraag van de omgevingsvergunning indienen of heeft u een lopende aanvraag? Uiteraard is dat ook mogelijk.
In dat geval sturen wij u de tekeningen door en kunt u zelf de indiening en het contact met de gemeente verzorgen.

Liever telefonisch / email contact?

Wilt u een dakkapel of nokverhoging op uw woning (laten) plaatsen en de bouwtekeningen, aanvraag omgevingsvergunning en communicatie met de gemeente door een ervaren en professioneel bedrijf laten verzorgen? Wilt u de bouwtekeningen voor uw dakkapel door Vergunning & Dakkapel laten verzorgen en zelf de vergunning indienen? Of denkt u erover een VELUX dakkapel op uw woning te (laten) plaatsen en bent u op zoek naar meer informatie?

Neem dan contact op of stuur ons een bericht met uw vraag of verzoek en wij sturen u zo snel mogelijk onze reactie met daarin alle benodigde informatie over onze werkzaamheden, de aan te leveren stukken en de tarieven. Als u direct kunt aangeven wat uw ADRES+HUISNUMMER en WOONPLAATS is, dan kunnen wij u gerichter van dienst zijn.