Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Welstandsnota gemeente Delfzijl

Onderstaand vindt u de tekst uit de welstandsnota van de gemeente Delfzijl betreffende de plaatsing van dakkapellen op de woning. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Delfzijl.

DAKKAPELLEN ALGEMEEN

Wat is een dakkapel?

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbare woonoppervlak te vergroten.

Excessenregeling

Als een dakkapel vergunningsvrij mag worden gebouwd, dan wordt deze niet preventief getoetst aan redelijke eisen van welstand. Voor uitzonderingsgevallen is echter een zogenoemde “excessenregeling” ingesteld, want men kan bouwsels maken die “in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand”. En wel zodanig dat de gemeente zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De eigenaar wordt dan verzocht het uiterlijk van het bouwsel aan te passen, ondanks het feit dat het bouwsel bouwvergunningsvrij is.

Toetsing

Bij alle plannen is ten eerste het bestemmingsplan maatgevend. Een regulier-vergunningplichtig plan moet altijd ter beoordeling worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. Een licht-vergunningplichtig plan mag door een gemandateerde ambtenaar worden getoetst en (eventueel) worden goedgekeurd op basis van de hierna genoemde welstandseisen.
Voldoet het plan niet aan deze welstandseisen, of is er sprake van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat over de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het plan alsnog aan de Welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling tevens gebruikmaakt van de gebiedsgerichte en de algemene welstandscriteria. Van een bijzondere situatie is in ieder geval sprake bij door het Rijk, de provincie of de gemeente aangewezen beschermde monumenten.

Standaardplan

Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als het eerder als zodanig door de Welstandscommissie is goedgekeurd voor een identiek plan voor hetzelfde bouwblok of in een vergelijkbare situatie (bijvoorbeeld in dezelfde straat). Informatie over standaardplannen is verkrijgbaar bij de gemeente.

DAKKAPEL OP VOOR-, ZIJ- EN ACHTERDAKVLAK

Als er geen standaardplan is, voldoet een dakkapel op het voordakvlak, plat afgedekt, in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan

 • Conform eerder goedgekeurde dakkapellen
 • Per woning niet meer dan één dakkapel per dakvlak
 • Maximale breedte 1 m
 • Maximale hoogte 1 m
 • Rondom minimaal 1 m dakpannen overblijvend, ook ten opzichte van hoekkepers
 • Plaatsing op maximaal 1 m uit onderzijde dakvlak
 • Zijwanden gesloten, donker gekleurd

Als er geen standaardplan is, voldoet een dakkapel op het zij- en achterdakvlak, plat afgedekt of desgewenst met aangesleept dakje, in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.

 • Conform eerder goedgekeurde kapellen
 • Dakhelling hoofddak minimaal 45°
 • Niet meer dan 0,5 dakvlak beslaand
 • Maximale kozijnhoogte 1 m
 • Rondom minimaal 0,5 m dakpannen overblijvend, ook ten opzichte van de bouwmuur
 • Bij opzet aan zijgevel dakvlak dan 3 m afstand uit voorzijde dakvlak
 • Zijwanden recht, gesloten, donker gekleurd
 • Gootboei maximaal 0,2 m breed

Voor meer informatie over het plaatsen van dakkapellen kunt u kijken in onderstaande brochure:

Gemeente Delfzijl – Welstandsnota  (PDF, 1.6 MB)

Ministerie van VROM – Brochure over dakkapellen  (PDF, 563 KB)