Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Welstandsnota gemeente Stadskanaal

Omschrijving en uitgangspunten dakkapellen

Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbare woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen zijn, als ze vanuit de openbare ruimte  zichtbaar zijn, voor het straatbeeld zeer bepalend. De voorkeur gaat daarom uit naar een dakkapel aan de achterkant (op het achter – of zijdakvlak als het zijerf of – gevel niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen). In een dergelijk geval kan een dakkapel, binnen bepaalde grenzen, vergunningvrij zijn. Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. Het plaatsen van een dakkapel mag dus niet ten koste gaan van de karakteristiek van de kapvorm. Daarom mag een dakkapel nooit in het silhouet van het dak domineren en moet de noklijn van het dak, afhankelijk van het straatprofiel, vanaf de weg zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij meerdere dakkapellen op een doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling van uniforme exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn.  Herhaling binnen een en hetzelfde bouwblok (met dezelfde architectuur / bouwstijl) kan rust en samenhang brengen.

De hieronder genoemde welstandscriteria zijn bruikbaar voor een dakkapel die volgens het bestemmingsplan is toegestaan en waarvoor een lichte bouwvergunning moet worden aangevraagd. Voldoet het bouwplan aan deze criteria, dan kan de ambtenaar het (positieve) welstandsoordeel geven. Indien er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat over de toepasbaarheid van de criteria, dan wordt het bouwplan aan de welstandscommissie voorgelegd, die bij de beoordeling tevens de gebiedsgerichte, de objectgerichte en de algemene welstandscriteria betrekt.

Loketcriteria dakkapellen

Een dakkapel aan de voorkant of naar de openbare ruimte gekeerde zijkant is niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande loketcriteria wordt voldaan. Indien er sprake is van een bijzondere situatie of bestaat er gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de loketcriteria, dan wordt de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd. In geval van een beschermd dorpsgezicht of (rijks)monument zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.

Algemeen

•Een dakkapel voldoet aan het gebiedsgerichte beoordelingskader van het gebied waar deze geplaatst gaat worden. •Een dakkapel moet ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. •De dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het betreffende dakvlak van het bouwblok, mits de gemeente ervoor heeft gekozen om een andere geplaatste dakkapel als trendsetter aan te wijzen. •Een dakkapel op een bijgebouw is niet toegestaan.

Vormgeving

•De dakkapel moet in principe plat zijn afgedekt, tenzij deze is geplaatst in een rieten dak. Aangekapte dakkapellen worden ter beoordeling aan de welstandscommissie voorgelegd. •Gevelgeleding gelijk aan die van het hoofdgebouw. •Profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelkozijnen en ramen van het hoofdgebouw. •Geen overmaat aan detailleringen, dus een bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten.

Plaatsing en aantal

•Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op een horizontale lijn, dus niet boven elkaar. •Bij een individueel hoofdgebouw gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan de geleding van de voorgevel. •Minimaal 1,00 m dakvlak boven en ter weerszijden van de dakkapel, waarbij de afstand tot de zijkant aan de bovenzijde van de dakkapel wordt gemeten (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde / dakvoet van de dakkapel). •Afstand tot de goot minimaal 0,50 m en maximaal 1,00 m. •Niet meer dan een dakkapel per woning op het betreffende dakvlak, tenzij het om kleine en onopvallend vormgegeven dakkapellen gaat op een grote (vrijstaande) woning, zoals kleine driehoekige dakkapellen. •Maximaal twee dakkapellen per woning op het betreffende dakvlak welke gelijk van vorm dienen te zijn.

Maatvoering

•Hoogte maximaal 50 % van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak met een maximum van 1,50 m gemeten vanaf de voet van de dakkapel tot bovenzijde boeiboord of daktrim. •Breedte maximaal 1/3 van de breedte van het dakvlak met een maximum van 2,00 m, gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of einde dakvlak met overstekken, gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde / dakvoet van de dakkapel).

Materiaal en kleur

•Materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan die van het hoofdgebouw. •Geen dichte panelen in het voorvlak; bij binnenwanden eventueel een dubbele stijl toepassen. •De zijwangen van de dakkapel bij voorkeur in een donkere kleur of in de kleur van het dakvlak.

Voor meer informatie over het plaatsen van dakkapellen kunt u kijken in onderstaande brochure:

Ministerie van VROM – Brochure over dakkapellen  (PDF 563 kB)