Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Welstandsnota gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft een welstandsnota opgesteld. Hierin staat kort en bondig aan welke eisen bouwprojecten in Deventer moeten voldoen.  De regels in de welstandsnota zijn er om Deventer mooi en leefbaar te houden en de uitstraling van iedere wijk te bewaren.

Welstandseisen

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning Bouw nodig. Een onderdeel van deze procedure is de welstandstoets. De Planadviesraad Welstand kijkt tijdens de procedure naar de uiterlijke kenmerken van uw pand, zoals de vorm en de gebruikte materialen.

De gemeente maakt van tevoren duidelijk welke welstandseisen er gelden voor de wijk waarin u woont. Deze eisen gelden dus ook voor uw huis. Als u zich hier aan houdt, zijn er geen problemen op dit onderdeel van de toetscriteria.

Wilt u weten welke regels er gelden voor uw woning? U ziet het snel en eenvoudig op de digitale welstandskaart. Zoom in op de digitale kaart en klik uw pand aan. U krijgt een overzicht van de regels die hier gelden. U kunt ook het adres intypen: straatnaam, huisnummer en plaatsnaam (Deventer, Bathmen etc…).

Welstandstoets

De welstandstoets geeft een advies voor de meest voorkomende verbouwingen, zoals dakkapellen en uitbouwen. Als u er voor kiest om op dezelfde manier te verbouwen als bij een andere woning in uw straat, krijgt u altijd een positief advies. Voorwaarde is wel dat deze voorbeeldverbouwing niet ouder is dan 5 jaar en dat hiervoor een vergunning is afgegeven.

Het kan natuurlijk dat u geen standaardverbouwing wilt, maar echt iets bijzonders wilt neerzetten. In dat geval zal de Planadviesraad Welstand uw aanvraag nauwkeurig bekijken.

De Planadviesraad Welstand kijkt sowieso altijd mee als het gaat om de verbouwing van een monument, een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als het pand aan een belangrijke toegangsweg in Deventer ligt. Bij deze plannen is welstand onderdeel van een complexe afweging van belangen. Om dan duidelijk te krijgen wat er wel en niet mogelijk is bij een verbouwing, gaat u in gesprek met de Planadviesraad Welstand.

Dakkapellen

In het voordakvlak of in het aan het openbaar toegankelijk gebied grenzende zijdakvlak

Een omgevingsvergunning wordt op basis van welstand verleend in de volgende gevallen:

– er wordt aangesloten bij een trendsetter in dezelfde straat en bij hetzelfde woningtype. Deze trendsetter is gerealiseerd in de laatste vijf jaar met een positief welstandsadvies, of

– er wordt aangesloten bij het goedgekeurde ontwerp van de dakkapel van de architect van de oorspronkelijke woning of het oorspronkelijke bouwproject, of

– er wordt voldaan aan de volgende criteria

Plaatsing

– in het geval van meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok is de hoogte tussen de onder- en bovenkant van de dakkapel (hoogtemaatvoering) in het

dakvlak overeenkomstig de trendsetter;

– minimaal 1 m dakvlak boven, onder en aan weerszijden van de dakkapel;

– bij een dwarskap: afstand tot de voorgevel meer dan 1 m;

– tenzij sprake is van één gekoppelde dakkapel over twee woningen, zijkanten meer dan 1 m van de zijkanten van het dakvlak (grenzen eigen dakvlak), bij

hoekkepers in het hart van de dakkapel gemeten;

– niet meer dan één dakkapel in het dakvlak en niet geplaatst in het bovenste dakvlak van een mansardekap (geknikt dakvlak);

Maatvoering

– breedte maximaal 30% van de breedte van het dakvlak met een maximum van 2 m;

– hoogte maximaal 1,35 m;

– overstekken ten minste 0,05 m en maximaal 0,10 m;

– boeiboord niet hoger dan 0,20 m;

Vormgeving

– plat afgedekt of aangekapt in het geval van rieten kappen;

– indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van hoofdgebouw;

– geen borstwering;

– detaillering overeenkomstig het hoofdgebouw;

Materiaal-/ en

– overeenkomstig het hoofdgebouw;

kleurgebruik

– zijwanden ondoorzichtig en in de kleur van de dakbedekking of een andere gedekte kleur.

Let op:

– als sprake is van een beschermd monument dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd ingevolgde de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

– de genoemde criteria kunnen nooit in de plaats treden of tot een wijziging leiden van de regels in het vigerende bestemmingsplan.

Voor meer informatie over het plaatsen van dakkapellen kunt u kijken in onderstaande brochure:

Ministerie van VROM – Brochure over dakkapellen  (PDF 563 kB)

Voor de volledige Welstandsnota van de Gemeente Deventer:

Welstandsnota Gemeente Deventer (PDF 6,6Mb)