Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Vergunningsproces dakkapellen

Contract met dakkapelleverancier

Een vergunningsproces kan zeer snel verlopen, maar dit hangt af van de soepelheid van de gemeente en de kwaliteit en volledigheid van de tekeningen. Wanneer u overeenstemming hebt bereikt met één van de dakkapelleveranciers, dan zult u waarschijnlijk een contract moeten onderteken. In dit contract zullen onder andere de kosten zijn weergegeven voor het verzorgen van de vergunning. De leges kosten voor de vergunning rekent u zelf met de gemeente af. Daarnaast is het verstandig een clausule te laten opnemen in het contract, dat het contract ontbonden wordt, als de dakkapel vergunning niet wordt verleend door de gemeente.

Bouwtekeningen aanleveren voor vergunning dakkapel

De tweede fase van het vergunningsproces bestaat uit het aanleveren van de tekeningen aan de dakkapelleverancier. U zult in de meeste gevallen al in het bezit zijn van de tekeningen. Wanneer u niet beschikt over de tekeningen, dan kunt u deze eventueel opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft ook niet altijd de beschikking over de tekeningen, zij zullen u dan doorverwijzen naar de verschillende archieven in Nederland. Mocht u willen weten, welke tekeningen u dient aan te leveren bij de dakkapelleverancier, dan kunt u kijken op vergunning indienen dakkapel.

Vergunning indienen t.b.v. plaatsing dakkapel

Het gros van de dakkapelleveranciers zal de tekeningen zelf maken. Zij zullen ook de benodigde formulieren, via het omgevingsloket invullen. Het omgevingsloket is een website, die wordt beheert door de overheid, deze website moet grote hoeveelheden papierwerk voorkomen, welke meermaals aanwezig waren bij procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Ook kan de website gebruikt worden voor vergunningen van andere aard, zoals kapvergunningen. U kunt met behulp van het omgevingsloket ook een vergunningcheck doen, u hebt alleen uw postcode hierbij nodig.

Beoordeling vergunningaanvraag door gemeente

Een gemeente heeft maximaal 8 weken de tijd voor een reactie, nadat de vergunningsaanvraag is ingediend. Deze reactie kan positief zijn, dan hoeven geen verdere aanvullingen meer gedaan te worden en kan de vergunningsaanvraag worden voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente. De reactie van de gemeente kan ook negatief zijn, dan zal de dakkapelleverancier een aantal aanvullingen moeten verzorgen. Hiervoor heeft uw dakkapelleverancier meestal een termijn van 4 weken, deze aanvullingen kunnen bijvoorbeeld constructie- of ventilatieberekeningen zijn.

Beoordeling dakkapel door welstandcommissie

De welstandscommissie van de gemeente zal een positief of een negatief advies geven. Bij een positief advies wordt de dakkapel vergunning verleend. U dient dan officieel nog wel een termijn van 6 weken af te wachten. In deze 6 weken kunnen omwonenden reageren op uw toekomstige bouwplannen. De welstandscommissie van de gemeente kan ook een negatief advies geven, dan wordt de vergunning niet verleend of dienen de bouwplannen te worden aangepast aan de geldende welstandscriteria. De welstandscommissie kan zorgen voor het nodige oponthoud, zeker bij een nokverhogende dakkapel.

Vragen over de vergunning voor uw dakkapel of meer informatie nodig? Neem dan nu vrijblijvend contact op via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.