Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Verlenging verlaagd btw-tarief ook voor dakkapellen

Verlaagd btw-tarief dakkapellen verlenging

Het kabinet is voornemens de BTW-regeling te verlengen tot 1 januari 2015. Deze verlenging zal waarschijnlijk eind 2013 officieel gepubliceerd worden.In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari 2013 tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen, dakkapellen en de werkzaamheden voor de vergunning dakkapel vallen hier ook onder.
De btw op arbeid  is per 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die loopt tot 1 maart 2014. Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het verlaagde tarief wordt ook toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van een opdrachtgever op maat gemaakte goederen. Deze goederen kunnen in eigen werkplaats, maar ook op de locatie zelf vervaardigd worden.Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Dakkapellen leveranciers: verduidelijk uw offerte

De btw-verlaging van 21% naar 6% geldt alleen voor de arbeid en alleen voor projecten waarbij de werkzaamheden worden afgerond in de periode vanaf 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Wij adviseren dan ook hierover in uw dakkapel offerte duidelijkheid te verschaffen richting uw opdrachtgever, zodat daarover geen onplezierige discussies kunnen ontstaan.

Hiertoe adviseren wij dat u de volgende punten in acht neemt:

  • Maak een reële inschatting van de loonkosten van de opdracht en vermeld dit onderdeel van de totale aanneemsom voor de plaatsing van de dakkapel separaat in uw offerte. Vermeld erbij dat over dit deel 6% btw wordt verrekend. Uw klant weet dan ook waarover het gaat en krijgt daarbij ook meteen zijn voordeel inzichtelijk;
  • Neem een aparte regel op in uw offerte waarin u aangeeft dat het vermelde percentage van 6% btw over de loonkosten alleen in rekening gebracht kan worden als de werkzaamheden voor 1 maart 2014 worden afgerond. Mocht er, om welke reden ook, vertraging optreden waardoor deze datum overschreden wordt, dan zal het percentage voor alle gedane arbeid alsnog gewijzigd moeten worden in 21%. De vraag is dan vervolgens of u dit verhoogde percentage alsnog bij uw opdrachtgever in rekening kunt brengen. Dit is niet vanzelfsprekend en hangt natuurlijk mede af van de reden van de vertraging.
  • Indien u meerdere facturen stuurt, maakt u ook op de facturen die u stuurt duidelijk welk deel de loonkosten betreffen en vermeldt u daarbij het geldende btw-percentage. Als uw factureringsprogramma deze mogelijkheid niet kent, dan adviseren wij u om twee facturen te sturen: één voor de loonkosten en één voor het materiaal. Let u er daarbij op dat u in beginsel alleen de werkelijk gemaakte loonkosten kunt opvoeren, dat wil zeggen de loonkosten zoals die te herleiden zijn uit de mandagenregisters!

Rekenmodel

Hieronder treft u een handig rekenmodel aan, dat een uitsplitsing maakt tussen hoog en laag btw volgens de forfaitaire opzet van het ministerie van Financiën.

Download het rekenmodel voor het verlaagde btw-tarief

btw tarief bouwtekening en vergunning dakkapel?

Onder het verlaagde tarief vallen ook de werkzaamheden voor het verzorgen van de vergunning dakkapel. Wij zullen zolang deze regeling geldig is dus slechts 6% aan btw in rekening brengen voor onze werkzaamheden zoals het verzorgen van de tekeningen en het indienen van de vergunning dakkapel. Kijk op de pagina tarieven voor de nu geldende tarieven.