Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Indienen vergunning en Communicatie gemeente

Naast het verzorgen van de tekeningen ten behoeve van de vergunningaanvraag voor de dakkapel op uw woning, ontzorgen wij u graag volledig. Wij dienen zodoende ook de aanvraag omgevingsvergunning digitaal voor u in bij de gemeenten via het Omgevingsloket en nemen tevens de communicatie met de betreffende gemeente op ons. Zo heeft u er verder geen omkijken naar en doen wij waar we goed in zijn.

Na uw akkoord op de tekeningen, dienen wij de aanvraag omgevingsvergunning in. Dit doen wij digitaal via het Omgevingsloket.
Hierna sturen wij u de indieningsbevestiging evenals het indieningsformulier toe, zodat u weet dat de omgevingsvergunning is ingediend en de termijn bij de gemeente gaat lopen.

De gemeente heeft wettelijk 8 weken de tijd om de vergunningaanvraag te behandelen en de mogelijkheid deze termijn éénmalig met 6 weken te verlengen.
In sommige gevallen heeft de gemeente opmerkingen op de voorgestelde dakkapel en zullen zij per mail / brief een voorstel tot planwijziging toesturen.
In de meeste gevallen betreft het een kleine wijziging welke wij voor u op tekening verwerken. Wilt u voorkomen dat de gemeente opmerkingen / wijzigingen op het plan heeft, dan adviseren wij om de welstandsnota door te nemen en de dakkapel af te stemmen op de daarin gestelde eisen.

Nadat de verschillende afdelingen bij de gemeente akkoord hebben gegeven op het ingediende bouwplan, zal zij de omgevingsvergunning verlenen.
Dit geschiedt via de mail of per post richting de aanvrager en in de meeste gevallen richting de gemachtigde.

Zodra wij de verleende omgevingsvergunning hebben ontvangen, sturen wij deze per mail door en kunt u de dakkapel in principe plaatsen.
Houdt u hierbij rekening met de bezwaarperiode van 6 weken, waarna de vergunning pas onherroepelijk is. In deze periode kunnen buren en omwonenden namelijk eventueel bezwaar indienen tegen het voorgestelde bouwplan.