Vergunning&Dakkapel

Specialist in tekeningen en aanvraag van de vergunning voor elk type dakkapel! Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in en wij nemen contact op!

Versoepeling regels dakkapel vergunning

Als huizenbezitters een dakkapel willen bouwen waarvoor een vergunning vereist is, kan de vergunningsaanvraag worden afgewezen wanneer de te bouwen dakkapel niet voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. De aanvrager van de vergunning moet zelf de benodigde documenten aanleveren voor toetsing aan het Bouwbesluit en dat zorgt voor veel administratieve rompslomp. Minister Schultz van Infrastructuur heeft voorgesteld in 7 gemeenten een proef te gaan doen met versoepeling van deze eis.

Geen toetsing aan Bouwbesluit

De proef houdt in dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vergunningsplichtige dakkapel niet zal worden getoetst aan het Bouwbesluit, zodat ook niet alle voor die toetsing benodigde documenten behoeven te worden ingediend.
Dat betekent overigens niet dat de te bouwen dakkapel niet aan het Bouwbesluit behoeft te voldoen, maar alleen dat dit niet vooraf bij de vergunningsaanvraag al zal worden getoetst.

Het voorstel is door de minister gedaan in het kader van de Crisis- en herstelwet en het is nog niet in werking getreden. De verwachting is dat dat in oktober 2012 zal gebeuren. Vanaf de datum van inwerkingtreding zal de versoepelde regelgeving voor de duur van 5 jaar gelden in de gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer.
De proef betreft niet alleen dakkapellen, maar onder andere ook vergunningsplichtige dakramen, zonnepanelen, erfafscheidingen etcetera.

Betutteling

Het aanleveren van waslijsten met gegevens voor de beoordeling van de bouwaanvraag kan volgens Steven Wayenberg, beleidsadviseur bij de Vereniging Eigen Huis, irritaties opleveren. Daarom juicht de vereniging het toe dat er een start wordt gemaakt met versoepeling van de regels op dit punt. Maar tegelijkertijd waarschuwt zij ervoor dat niet moet worden doorgeslagen in het vergunningsvrij bouwen. Wayenberg: “Het merendeel van onze achterban vindt het toch positief dat er enige vorm van overheidstoezicht is op verbouwingen, zolang het maar niet doorslaat in betutteling.”

Spreekuren

Naast het hierboven genoemde initiatief valt er volgens Wayenberg ook nog winst te behalen met zogenaamde loketvergunningen die snel en goedkoop kunnen worden afgegeven. “En gemeentelijke spreekuren waarbij eerst vrijblijvend samen met de eigen woningbezitter wordt bekeken wat er allemaal wel mogelijk is, in plaats van dat wordt gestart met een formeel vergunningstraject om vervolgens te horen te krijgen dat het niet mogelijk is.”